icon-arrow-right
HomeActiviteiten

Activiteiten

Van bouw- en sloopafval, een van de grootste afvalstromen in Nederland, worden bij Julianahaven hoogwaardige producten gemaakt.

Veel materialen zijn geschikt om te recyclen en kunnen vervolgens als secundaire bouwstof worden toegepast. Naast de recycling van puin tot menggranulaat, wordt betonpuin gerecycled tot een hoogwaardig toepasbaar toeslagmateriaal voor nieuw beton. Asfaltgranulaat en freesasfalt worden geschikt gemaakt voor hergebuik in nieuwe asfaltmengsels. Voor de productie van deze hoogwaardige toeslagmaterialen beschikken wij over een aparte puinbreek- en zeefinstallatie en worden de kwaliteitseisen door keuringen gewaarborgd.

Julianahaven verzorgt de recycling van puin door dit materiaal in te nemen, te breken en opnieuw af te zetten aan wegenbouwbedrijven als funderingsmateriaal. Ook de inname van oude asfaltverhardingen is mogelijk. Teervrij asfalt wordt hergebruikt in de asfaltproductie en teerhoudend asfalt wordt uit de keten verwijderd. Dit materiaal wordt afgevoerd naar een thermische reiniging.

Duurzaam grondstoffenmanagement

Iedereen is zich bewust dat we anders om moeten gaan met het gebruik van onze grondstoffen. Zeker de grondstoffen die niet onuitputtelijk gewonnen kunnen worden, die raken ooit op. Duurzaamheid is een item die niet meer weg te denken is uit onze samenleving.

Bij Julianahaven is duurzaamheid al jaren een begrip. Wij noemen dit "Duurzaam grondstofmanagement". Voor de productie van asfalt en funderingsmateriaal is in het verleden vooral materiaal uit steengroeven gebruikt. Deze materialen worden gewonnen bij steengroeven in andere delen van Europa. Het transport van deze materialen veroorzaakt een flinke belasting voor het milieu.

Bij de sloop van oude gebouwen en het vernieuwen van bestaande wegen en terreinen komen veel recyclebare materialen vrij. Bij de recycling van deze materialen besparen we de winning van nieuwe primaire grondstoffen uit. Daarnaast spelen CO2 uitstoot en vermindering van transportbewegingen een belangrijke rol. Het recycleproces verbruikt minder energie dan nodig is voor het compleet winnen, breken en aanvoeren van nieuw materiaal.

Grondstoffenhandel

Julianahaven is gelegen aan grootscheeps vaarwater en beschikt over een goed uitgeruste loswal. Aan deze kade kunnen schepen met een maximale capaciteit van 4.000 ton per dag worden geladen en gelost. Daarnaast is op- en overslag van diverse grondstromen op ons terrein mogelijk. Ook het keuren, beheren en bewerken van de partijen grond behoren tot de mogelijkheden.

De locatie Julianahaven is goed gelegen, zodat er zowel over land als water zonder enige moeite verder kan worden getransporteerd. De transporten kunnen wij geheel in eigen beheer uitvoeren. Alle granulaten worden onder het KOMO certificaat geleverd en kunnen worden afgehaald aan de Kilkade in Dordrecht of worden franco op uw locatie geleverd.

+